• + 357 25 729875

Μιχαλάκης Παρπής

CEO / Ιδρυτής της εταιρείας

Νίκος Παρπής

Διευθυντής πωλήσεων

Κάτια Παρπή

Διευθύντρια μάρκετινγκ