• + 357 25 729875

Ο «Νέος Χαρουπόμυλος Λεμεσού» είναι η νέα μας βιομηχανική μονάδα που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Συλά, στον Ύψωνα, στην Λεμεσό, επεξεργασίας και πώλησης χαρουπιού ως ολόκληρο ή τεμαχισμένο και των κουκουτσιών του, με σκοπό κυρίως τις εξαγωγές. Ο μικρός αριθμός μονάδων επεξεργασίας του χαρουπιού στην Κύπρο καθιστά τον «Νέο Χαρουπόμυλο Λεμεσού» αμέσως ανταγωνιστικό, αν λάβουμε υπόψη την τεχνογνωσία του αντικειμένου και την εμπειρία μας στις αγορές και στις πωλήσεις τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Χαρουπόμυλου